B&P PROTECTION PARTNERS

Tam, gdzie inni mówią KONIEC, dla nas to NOWY POCZĄTEK

Ochrona marki

Znaki towarowe i zastrzeżone

 

Znak towarowy jest dobrem intelektualnym firmy i pełni funkcje reklamową.

W Polsce zarejestrowano go po raz pierwszy 11 kwietnia 1924 do oznaczenia ultramaryny (niebieski pigment stosowany do produkcji farb). Była to etykietka z wizerunkiem leżącego lwa, nad którym znajdował się dwugłowy orzeł w otoczeniu medali. 

 

Detektywi B&P PROTECTION PARTNERS specjalizują się w walce z obrotem towarami podrabianymi. Najczęściej mamy do czynienia z fałszowaniem oznaczeń towaru lub naśladownictwem naruszającym daną markę. Ustalamy miejsca wytwarzania fałszywych towarów, pośredników w nielegalnym obrocie oraz lokalizacje rozpowszechniania.

 

Zapewniamy przedsiębiorstwom posiadającym zarejestrowany znak towarowy ochronę swych praw w postępowaniu cywilnym i karnym.

 

Gromadzimy materiał dowodowy i pełnimy reprezentacje przed wymiarem sprawiedliwości.

 

Podczas wykonywania czynności detektywistycznych współpracujemy z organami ścigania.

 

Pomagamy również w odzyskaniu utraconych korzyści finansowych w związku z działalnością grupy przestępczej.

znaki towarowe