B&P PROTECTION PARTNERS

Tam, gdzie inni mówią KONIEC, dla nas to NOWY POCZĄTEK

Badania kryminalistyczne

Badania kryminalistyczne

B&P PROTECTION PARTNERS współpracuje z szeregiem ekspertów z różnych dziedzin nauki przez co jesteśmy w stanie zapewnić usługi najwyższej jakości dla naszych klientów.

 

Badania DNA

Wykonywane są one najczęściej w sprawach kryminalnych, ale również dla sądu rodzinnego w sprawach np. o ustalenie ojcostwa. Skuteczność tych badań jest niemalże 100%.

Nasi detektywi są w stanie w sposób dyskretny pobrać materiał genetyczny do analizy.

 

Badania grafologiczne

Przeprowadzamy je w celu ustalenia autentyczności podpisu czy całego dokumentu. Nasi eksperci posiadają również umiejętności do tzw. badań psychologicznych pisma, które pozwalają ustalić czy dana osoba spisywała treść w pełni świadomie.

 

zakrwawiony nóż

Badanie dokumentów

Poddajemy szczegółowej analizie pisma drukowane z wykorzystaniem grafometrii. Dzięki temu jesteśmy w stanie zweryfikować nie tylko ich autentyczność, ale również wytypować urządzenie za pomocą którego zostały stworzone. Najczęściej ekspertyzie poddajemy: dokumentacje bankową, papiery wartościowe, maszynopisy oraz banknoty pieniężne.

 

Badanie daktyloskopijne

Linie papilarne człowieka mają trzy cech co czyni je wyjątkowymi są:

- nieusuwalne – nie możemy usunąć ich ze skóry;

- niezmienne – nie możemy zmienić ich kształtu;

- niepowtarzalne – nie dwóch takich samych osób z identycznymi odciskami palców.

 

Nasi eksperci w pierwszej kolejności zabezpieczają ślady, a następnie detektywi badają czy należą one do osób podejrzanych.

 

Badanie poligraficzne – wariograf – wykrywacz kłamstw

W przeszłości wariograf służył organom ścigania. Dziś używamy go w celach prywatnych. Przedsiębiorcy często weryfikują prawdomówność swoich pracowników w sytuacjach spornych czy wśród kandydatów do pracy w rozmowach rekrutacyjnych. Z badań korzystają również małżeństwa czy pary pozostające w związkach nieformalnych, aby potwierdzić lub wykluczyć insynuacje.

 

Badania fonoskopijne i stenogramy

Poddajemy szczegółowej ekspertyzie dostarczone pliki dźwiękowe w celu potwierdzenia ich autentyczności czy identyfikacji mówców. Prowadzimy prace naprawcze dotyczące jakości dźwięku i niwelowania szumów. Potrafimy określić czy dostarczony materiał był modyfikowany, jeżeli tak to kiedy i przez kogo.

 

Nagrania bardzo często służą jako dowód w procesach sądowych zarówno karnych jak i cywilnych. Dla uwypuklenia kwestii istotnych oraz przejrzystości postępowania zaleca się sporządzenie stenogramów. Niekiedy jest to warunek konieczny z uwagi na indywidualna decyzję sędziego czy ograniczone możliwości techniczne (sale sądowe nie zawsze wyposażone są w urządzenia audiowizualne).